Przejdź do treści

Opis konta Google Analytics

Statystyki odwiedzin strony WWW - foto

Dzisiaj postaram się szczegółowo opisać dostępne na koncie Google Analytics narzędzia do analizy zebranych danych na temat ruchu na stronie WWW.

Po zalogowaniu się do konta w Google Analytics znajdziesz się na tzw. 'Stronie głównej’. Jest to pulpit Twojego konta, na którym znajdują się skróty do ważniejszych sekcji na koncie.

Sekcje, do których skróty znajdują się na stronie głównej, to;

– Kiedy użytkownicy odwiedzają Twoją witrynę lub aplikację?

– Aktywni użytkownicy

– Jak pozyskujesz użytkowników?

– Gdzie znajdują się użytkownicy Twojej witryny?

– Jakie strony odwiedzają Twoi użytkownicy?

– Jakie trendy przeważają wśród aktywnych użytkowników na przestrzeni czasu?

– Jakie urządzenia są najpopularniejsze wśród Twoich odbiorców?

– W jakim stopniu udaje Ci się utrzymać użytkowników?

Dane z tych sekcji przedstawione są na stronie głównej w skondensowanej wersji, w postaci graficznych wykresów. Dzięki temu można szybko znaleźć podstawowe informacje dotyczące odwiedzin na naszej stronie.

 

Zakres analizy zebranych danych w Google Analytics

W pionowym panelu po lewej stronie ekranu znajduje się menu zawierające następujące pozycje:

– wyszukiwarkę: Wyszukiwanie raportów i pomocy,

Dostosowanie – dział w którym znajdują się następujące poddziały: „Panele informacyjne”, „Raporty niestandardowe”, „Zapisany raporty”, i „Alerty niestandardowe”. W tym dziale masz możliwość skonfigurowania swojego konta i sposobu jego działania do swoich potrzeb. Możesz np. ustawić zakres i częstotliwość wykonywania interesującego Ciebie raportu lub uruchomienie alertu w istotnych dla Ciebie sytuacjach.

Następnie widoczna jest sekcja ’Raporty’, w której znajdują się linki do następujących działów:

Czas rzeczywisty – w tym dziale dostępne są następujące poddziały: „Omówienie”, „Lokalizacje”, „Źródła wizyt”, „Treść”, „Zdarzenia”, „Konwersje”.

Odbiorcy – w tym dziale dostępne są następujące poddziały: „Przegląd”, „Aktywni użytkownicy”, „Wartość od początku śledzenia”, „Analiza kohortowa”, „Odbiorcy” i „Eksplorator użytkownika„. Poniżej znajdziemy linki do następujących raportów: „Dane demograficzne”, „Zainteresowania”, „Dane geograficzne”, „Zachowanie”, „Technologia”, „Ruch mobilny”, „Niestandardowe”, „Analiza porównawcza” i „Przepływ użytkowników”.

Pozyskiwanie – tutaj znajdują się następujące poddziały: „Przegląd”, „Cały ruch”, „AdWords”, „Search Console”, „Sieci społecznościowe”, „Kampanie„. Aby móc skorzystać z analizy ruchu ze źródeł zewnętrznych, np. sieci społecznościowych czy kampanii reklamowych, konieczne jest skonfigurowanie dostępu do tych lokalizacji na koncie Google Analytics.

Zachowanie – tutaj znajdziemy raporty: '”Przegląd”, „Zmiany w zachowaniu”, „Zawartość witryny”, „Szybkość witryny”, „Wyszukiwanie w witrynie”, „Zdarzenia”, „Wydawca” oraz „Eksperymenty”.

Konwersje – tutaj dostępne są poddziały: „Cele”, „E-commerce”, „Ścieżki wielokanałowe” oraz „Atrybucja”.

Na samym dole pionowego panelu znajdują się jeszcze dwie bardzo ważne zakładki:

Odkryj – w tym dziale udostępnione są materiały szkoleniowe w postaci szkoleniowych filmów video oraz artykułów, dzięki którym w szybki i prosty sposób można uzyskać wiedzę o tym, jak korzystać z usługi Google Analytics.

Administracja – tutaj użytkownik może zarządzać swoim kontem Google Analytics.

Jak widać Google Analytics oferuje szeroki zakres analizy zebranych danych na temat ruchu na stronie. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania raportów uwzględniających bardzo różne aspekty dotyczące statystyk jego strony z bardzo szerokiego zakresu informacji. Aby szczegółowo poznać możliwości jakie drzemią w tej usłudze, zachęcam do samodzielnego eksplorowania zasobów swojego konta i skorzystania z bazy wiedzy na temat usługi Google Analytics, dostępnej w zakładce 'Odkryj’.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.