Przejdź do treści

Realizacja strony WWW – Studium Przypadku

Realizacja strony WWW studium przypadku - foto

W dzisiejszym artykule przedstawię proces realizacji strony WWW – od momentu otrzymania Zlecenia do umieszczenia wykonanej strony w Internecie.

Proces został opisany na bazie strony wykonanej dla Kancelarii Prawnej ’Pisarek & Puzynowska’.

1. Zapytanie o realizację docelowej strony

Na początku otrzymałam zapytanie od właściciela Kancelarii o koszt i przebieg realizacji strony WWW. W odpowiedzi wysłana została do Klienta informacja o konieczności dostarczenia danych na temat docelowej strony, niezbędnych do jej wyceny. Dane takie to:

wielkość – ile działów/podstron ma być na docelowej stronie (najlepiej podać listę nazw poszczególnych działów/podstron),

jaką funkcję ma spełniać strona – czy ma to być typowa strona informacyjna, czy może ma to być strona ułatwiająca kontakt z firmą lub ma spełniać rolę sprzedażową – w zależności od funkcjonalności strona musi spełniać różne wymagania, a to wpływa na koszt jej realizacji,

czy Klient posiada materiały graficzne (zdjęcia/grafiki) do umieszczenia na stronie,

czy Klient posiada logotyp firmy do wykorzystania na docelowej stronie,

ile wersji językowych ma mieć docelowa strona.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji została przygotowana szczegółowa wycena docelowej strony oraz został ustalony termin jej realizacji.

Po zaakceptowaniu przedstawionej oferty przez Zleceniodawcę rozpoczął się kolejny etap realizacji usługi.

2. Przygotowanie projektów graficznych docelowej strony

W zależności od umowy przygotowywane są 2 lub 3 projekty graficzne. Każdy z nich jest indywidualnym projektem, dostosowanym do tematyki strony oraz wymagań Zleceniodawcy dotyczących jej wyglądu (np. kolorystyka, układ treści na stronie, itp.).

W przypadku omawianej strony, Zleceniodawca zlecił przygotowanie zdjęć do umieszczenia na stronie specjaliście. Otrzymane zdjęcia okazały się być bardzo dobrej jakości, co pozytywnie wypłynęło na pracę przy projektach graficznych. Zdjęcia wskazały grafikowi kierunek, w którym powinien podążać tworząc szatę graficzną dla tej witryny.

Przygotowane projekty graficzne zostały przedstawione Klientowi. Po zapoznaniu się z nimi Klient wybrał jeden z nich, z jednoczesnym wskazaniem drobnych poprawek, które według niego były niezbędne do ostatecznego zaakceptowania tego projektu. Wskazane poprawki zostały naniesione na projekt zgodnie z prośbą Klienta. Projekt został ostatecznie zaakceptowany. Mogliśmy przejść do kolejnego etapu realizacji strony.

3. Zawarcie umowy i wpłata zaliczki.

Umowę na realizację strony WWW zawieramy z Klientami po zaakceptowaniu jednego z przygotowanych projektów graficznych. W umowie ujęte są wszystkie ustalenia dotyczące realizowanej strony, czasu jej realizacji, przeniesienia praw autorskich do wykonanej strony na Zleceniodawcę i gwarancji.

Umowa określa także konieczność wpłaty zaliczki na poczet realizowanej strony. Wysokość zaliczki uzależniona jest od całkowitego kosztu jej realizacji, wynosi ok. 30%. Jest to wynagrodzenie za wykonane prace graficzne na potrzeby realizowanej usługi. Po zawarciu umowy i odnotowaniu wpłaty zaliczki przechodzimy do kolejnego etapu realizacji usługi.

4. Realizacja strony WWW na podstawie zaakceptowanego projektu graficznego.

Na tym etapie Zleceniodawca czeka na efekt końcowy. Gdy strona jest już gotowa otrzymuje link pod którym może przetestować stronę w sieci. Zgodnie z umową ma na to 5 dni roboczych. W tym terminie powinien przetestować stronę i zgłosić ewentualne poprawki, jakie chce aby zostały wdrożone na stronie. Wskazane poprawki są nanoszone na stronę w przeciągu kolejnych 5 dni roboczych. Po ostatecznym zaakceptowaniu wykonanej strony przez Klienta rozpoczyna się następny etap realizacji usługi.

5. Umieszczenie strony w sieci Internetu

Aby strona była widoczna w sieci pod wybranym adresem, konieczne jest uruchomienie na jej potrzeby usług hostingowych: serwera i domeny.

Jeśli chodzi o domenę (adres strony), to jest ona zazwyczaj wybierana na początku, ze względu na konieczność jej użycia chociażby w projekcie graficznym strony. W tym celu ustalamy z Klientem jakie opcje nazwy dla swojej strony bierze pod uwagę i na tej podstawie poszukujemy odpowiedniej nazwy domeny. Jeśli jest takie życzenie Zleceniodawcy, rezerwujemy w jego imieniu wybraną domenę. Podobnie rzecz się ma z serwerem.

Po aktywacji usług hostingowych realizowana jest odpowiednia ich konfiguracja. Następnie można przystąpić do wgrania plików strony na docelowy serwer.

Po wgraniu plików na serwer konieczne jest dodanie adresu nowej strony do wyszukiwarek sieciowych. W przypadku przeglądarki Google konieczne jest uruchomienie w tym celu panelu 'Search Console’ dla nowej strony WWW. W ramach realizacji strony WWW uruchamiamy takie konto dla Klienta. Konto jest też odpowiednio konfigurowane.

Strona jest już widoczna w sieci.

Ale to nie wszystko! Kolejny istotny punkt to obsługa strony WWW. Realizowane strony w większości przypadków są wyposażone w system CMS, umożliwiający edycję danych znajdujących się na stronie, np. ilość działów, nazwy działów, teksty, zdjęcia – można je dowolnie edytować: dodawać, usuwać, zmieniać. Każdy Klient otrzymuje instrukcję obsługi systemu CMS, przygotowaną na potrzeby jego strony WWW. Dzięki temu ma możliwość samodzielnie wprowadzać zmiany na stronie 🙂

Realizacja responsywnych stron WWW: www.serwisstron.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.