Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.serwisstron.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z realizacją i obsługą stron internetowych.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Iwona Kolanowska – właścicielka firmy 'Serwis stron’, z siedzibą w Milanówku, ul.Piasta 11, 04-998 NIP 9491607821 REGON 141670984.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Strona www.serwisstron.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, dobrowolnie umieszczane komentarze na stronie oraz gromadzenie plików “cookies”.
 5. Strona www.serwisstron.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przesłania zamówionej przez formularz oferty.
 7. Dane osobowe pozyskane przez stronę www.serwisstron.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności tej strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony www.serwisstron.pl. O wszelkich zmianach użytkownicy strony www.serwisstron.pl będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Na stronie www.serwisstron.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.serwisstron.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych strony www.serwisstron.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Administrator danych prosi o kontakt. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce KONTAKT.