Przejdź do treści

Firmowa strona internetowa – niepotrzebny koszt czy inwestycja?

Strona firmowa - foto

Pytanie retoryczne?

Na pewno nie dla wszystkich. Okazuje się bowiem, że znaczny procent społeczeństwa – w tym również przedsiębiorców – nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jakie funkcje pełnią strony WWW i jakie korzyści mogą one przynieść.

Wielu właścicieli firm nadal widzi w stronach WWW jedynie zbędny koszt jaki generuje ich wykonanie i utrzymanie. Część z nich przyznaje się do faktu, że zdecydowali się na założenie strony tylko dlatego, że posiadały ją już firmy konkurencyjne. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, nie znają oni ani możliwości jakie daje internet, ani też aktualnych trendów sieciowych. Dlatego postaram się w kilku zdaniach przybliżyć powyższe zagadnienie.

Pojęcie stron internetowych jest bardzo szerokie. Zawiera ono w sobie zarówno strony osób prywatnych, strony firmowe, informacyjne, społecznościowa, etc. Ich różnorodność wiąże się ściśle z pełnionymi przez nie funkcjami. Najprostszym i najtańszym rodzajem strony jest tzw. „wizytówka”. Zwykle zawiera ona dane teleadresowe i podstawowe informacje o działalności firmy. Posiadanie jej generuje niskie koszty ale też często nie przynosi oczekiwanych korzyści.

W wielu przypadkach jest ona sukcesywnie modyfikowana, stając się bardziej rozbudowaną.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w dobrze zaprojektowaną i wykonaną stronę, dopasowaną do specyfiki danej firmy. Dobra strona internetowa przyczynia się do wytworzenia korzystnego wizerunku firmy i jej szybkiego rozwoju. Informuje o działalności firmy, jej aktualnej ofercie, podnosi prestiż firmy oraz jej konkurencyjność. Jest nowoczesną formą reklamy, która dociera do szerokiego grona obecnych oraz przyszłych klientów na całym świecie, o każdej porze dnia i nocy.

Co to znaczy dobra strona?

Steve Krug, autor popularnej (również w naszym kraju) publikacji „Nie każ mi myśleć„, traktującej o funkcjonalności stron internetowych uważa, że dobra strona powinna przede wszystkim być zrozumiała, oczywista i niewymagająca dodatkowych objaśnień.

Aby strona należycie spełniała swe funkcje nie może zawierać błędów i musi być na bieżąco aktualizowana. Nieprzestrzeganie tych zasad (jak i wielu innych, o których wkrótce) odbija się negatywnie na prestiżu firmy.

Starając się odpowiedzieć na postawione na wstępie pytanie należy stwierdzić, że budowanie marki firmy to nie tylko koszt ale przede wszystkim inwestycja. Proces ten stanowi jeden z głównych aktywów firmy, a roli jaką odgrywa w nim dobra strona WWW trudno przecenić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.