Przejdź do treści

Narzędzie sprawdzające prędkość strony na urządzeniach mobilnych

Test My Site - foto

Aktualnie na świecie widoczny jest trend do korzystania z sieci Internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Jest ich w użyciu coraz więcej. W związku z tym firma Google oferująca użytkownikom sieci najpopularniejszą aktualnie przeglądarkę, uwzględniła prędkość mobilną strony WWW jako jeden z elementów stanowiących o jej pozycji w wynikach wyszukiwania. Jednocześnie rozpoczęła kampanię uświadamiającą użytkowników sieci o wadze szybkości mobilnej stron WWW. Według Google o wyjściu użytkownika ze strony WWW decyduje kilka pierwszych sekund – jeśli w tym czasie zawartość strony nie wgra się na urządzenie, użytkownik ją opuszcza. Jest to bardzo istotne szczególnie teraz, kiedy wielu użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych do przeglądania stron internetowych. Urządzenia te często korzystają z wolniejszego połączenia z Internetem, co spowalnia wgrywanie witryn. Jeśli strona nie spełnia wymagań związanych z szybkością jej wgrywania na urządzenia mobilne, traci wielu użytkowników.

Firma Google udostępniła bezpłatne narzędzie online, umożliwiające sprawdzenie prędkości mobilnej każdej strony WWW.

Jest ono dostępne pod adresem: https://testmysite.withgoogle.com/intl/pl-pl

Na stronie znajduje się krótka informacja: „Większość stron podczas ładowania na smartfonie traci połowę odwiedzających.”

Jak sprawdzić prędkość mobilną strony WWW?

Aby przetestować prędkość mobilną strony należy kliknąć w wyżej podany link. Adres testowanej strony należy umieścić w polu tekstowym dostępnym na stronie, a następnie kliknąć okrągły niebieski przycisk z białą strzałką. Rozpocznie się test strony, w czasie którego na ekranie odtwarzana jest animacja. W trakcie jej trwania na ekranie pojawia się informacja: '70% komórkowych połączeń internetowych na świecie do 2020 roku będzie nawiązywanych w technologii 3G lub z niższymi prędkościami.

Po kilkunastu sekundach na ekranie wyświetlany jest wynik.

Wynik może mieć jeden z 3 kolorów: zielony, pomarańczowy lub czerwony.

Wynik zielony oznacza, że strona spełnia wymagania urządzeń mobilnych w zakresie szybkości (wynik do 5 s).

Wynik pomarańczowy oznacza ostrzeżenie – z szybkością mobilną tej strony nie jest źle, ale mogłoby być lepiej – (wynik od 6 do 8 s).

Wynik czerwony oznacza, że strona nie spełnia wymagań urządzeń mobilnych w zakresie szybkości – (wynik powyżej 8 s). W tym wypadku konieczne jest wdrożenie odpowiednich zmian na stronie.

Poniżej wyniku testu wyrażonego w sekundach (np. 4 s), wyświetla się szacowana utrata użytkowników strony (ze względu na czas ładowania), wyrażona w % (np. 10%).

Raport z testu może zostać przesłany na wskazany adres e-mail. W tym celu należy kliknąć w opcję 'POBIERZ BEZPŁATNY RAPORT ’ dostępną pod wynikiem testu. Następnie należy zaznaczyć opcję wysłania wyników testu na adres e-mail i wpisać go w polu poniżej. Po kliknięciu przycisku 'PRZEŚLIJ’ zlecenie zostanie wykonane. W raporcie znajdą się zalecane dla strony WWW zmiany, które zwiększą jej szybkość mobilną.

Przewijając stronę z wynikiem testu w dół pojawią się kolejno:

– porównanie wyniku Twojej strony z wynikami innych testowanych stron, w formie diagramu,

– podsumowanie wyniku testu Twojej strony zawierające prognozę dla Twojej strony po wdrożeniu na nią odpowiednich zmian. Zalecane zmiany można wyświetlić klikając w link: 'Sprawdź najlepsze usprawnienia’.

W tym miejscu także można wysłać raport z testu na wskazany adres e-mail.

Narzędzie jest proste w obsłudze, test trwa zaledwie kilkanaście sekund. Poza wynikiem generowany jest raport dla testowanej strony, zawierający informacje na temat poprawek jakie należy wdrożyć na stronę, aby zwiększyć jej prędkość mobilną.

Kolejny artykuł już wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.