Przejdź do treści

Aplikacje

Internetowe Aplikacje

Dedykowana funkcjonalność

Realizacja aplikacji

W oparciu o podstawowe technologie frontendowe, tj.: HTML5, CSS3, JavaScript + niezbędne frameworki i narzędzia – w zależności od potrzeb danego projektu, np.: React, Node.js, Bootstrap, a także preprocesory CSS (np. SASS), itp.

Usługa obejmuje wykonanie makiet funkcjonalnych z uwzględnieniem obowiązujących zasad UX i UI (na podstawie otrzymanej specyfikacji) oraz projektu graficznego aplikacji. Realizowane prace są regularnie konsultowane z zespołem backendowym.

Usługa obejmuje wykonanie:

  • 1 makiety funkcjonalnej,
  • 2 projektów graficznych – 1 do wyboru,
  • zamówionej aplikacji zgodnie z zaakceptowaną przez Zleceniodawcę makietą funkcjonalną i wybranym projektem graficznym,
  • wdrożenie wykonanej aplikacji do sieci w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę.

Modernizacja aplikacji

Usługa może obejmować:

  • dostosowanie wyglądu aplikacji do aktualnych trendów i wymogów sieciowych,
  • dostosowanie kodu aplikacji (HTML, CSS, JS) do aktualnych wymagań.

Prace realizowane są po uprzednim zapoznaniu się ze strukturą aplikacji przeznaczonej do modernizacji i ustaleniu ze Zleceniodawcą zakresu zmian.

Szukasz wykonawcy aplikacji?
Zapraszam do współpracy.